Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

mp-kongresser om medborgarlön

Kongressen i Västerås 20-22 maj 1998

Kongressen beslutade med röstsiffrorna 84-45

 • att Miljöpartiet de Gröna arbetar för att få till stånd en typ av medborgarlön där det inte ställs krav på motprestation.

Kongress 13-15 maj 1999 i Kristianstad §37 Proposition om medborgarlön Kongressen beslutar

 • att godkänna definitionen av medborgarlön enligt följande:
  • medborgarlön är en utkomst (garanterad av staten) som utbetalas till individer istället för hushåll;
  • utfaller utan krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande eller andra krav på motprestation
  • kan utbetalas till alla som är skrivna i landet
  • utbetalas med samma belopp eller upp till samma grundnivå, förutom till barn som har reducerat belopp
 • att utkomsten ska utbetalas oavsett förmögenhet
 • att kongressen beslutar att medborgarlön ska ersätta i stort alla bidrag under en individs livscykel allt från barnbidrag till pensionssystemet
 • att friår inte ska ingå i begreppet medborgarlön

Protokoll Miljöpartiet de Grönas kongress 1 – 4 juni 2000 i Vadstena

§36 Motionsbehandling grupp 4b Medborgarlön
Proposition 4:102 Medborgarlön, motion 4.11
Kongressen beslutar

 1. att mp ska arbeta för att medborgarlön införs i Sverige,
 2. att denna medborgarlön ska vara inkomstberoende och trappas av med stigande inkomster,
 3. En nedtrappning av den utbetalda summan ska ske så att inte alltför stora marginaleffekter ska uppstå för den som kan få inkomster vid sidan om medborgarlönen,
 4. Medborgarlönen och behovsprövningen ska vara individbaserad,
 5. Kapitalinkomster räknas till övriga inkomster,
 6. Medborgarlönen ska vara så väl tilltagen att personer som bara har den som inkomst ska kunna leva ett ekonomiskt tryggt liv,
 7. Medborgarlönen ska vara så hög att större delen av socialförsäkringssystemet och andra likvärdiga transfereringar ska kunna avvecklas, exempelvis: sjukpeng, föräldrapeng, A-kassa, bostadsbidrag, studiemedel, barnbidrag, pension etc,
 8. att beloppet ska täcka även boendet,
 9. Barn ska ha medborgarlön, med eventuella åldersvariationer,
 10. att barn ska få ett lägre belopp än vuxna,
 11. att barnbeloppen ska beräknas utifrån barnets egna inkomster,
 12. att samhällets insatser för utsatta människor inte får minska som en konsekvens av att medborgarlön införs,
 13. att överlåta till PS och RG att utforma medborgarlön enligt ovanstående att-satser,
 14. att uppmana riksdagsgruppen att lägga en motion om att riksdagen ska tillsätta en utredning om medborgarlön,
 15. att Miljöpartiet ska arbeta för att införa medborgarlön med Norrbotten som försökslän.

Motion 4.12 Studielön först – medborgarlön senare

Kongressen beslutar

 1. att Miljöpartiet utreder hur man på bästa sätt kan införa studielön.
 2. att Miljöpartiet arbetar för ett införande av studielön.
 3. att Miljöpartiet arbetar för ett införande av studielön så snart som möjligt och på lite längre sikt också ett införande av medborgarlön.

Ur partiprogrammet:

Grundtrygghet för alla. Vi anser att varje människa har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Samhällets skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. På sikt vill vi samordna de flesta av dagens olika trygghetssystem till ett enklare system, där vi slipper godtyckliga och orättvisa skillnader som finns mellan olika system idag. Alla som saknat inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på. Oavsett vilken inkomst man haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknat inkomst. För dem som har låga inkomster ska stödet trappas av med en lämplig procentsats av inkomsten. Detta system kan kallas för en form av medborgarlön eller basinkomst. Grundtrygghet stärker individens självtillit och framtidstro och skapar solidaritet mellan människor.