Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Utredningen 2000

På uppdrag av mp kongress 1999 gjordes en utredning om medborgarlön. Den låg till grund för propositionen om medborgarlön som diskuterades på kongress 2000. Jag var projektledare i utredningsgruppen, övriga ledamöter var Torbjörn Nilsson, Kerstin-Maria Stalin, Conny Wahlström, Bo Thunell och Viktor Morawski .

Ur innehållsförteckningen:

  • Nya tider kräver nya trygghetssystem
  • Medborgarlönens nivå
  • Beräkning av modeller
  • Vem vinner- vem förlorar
  • Vidare fundering kring förmögenhet, bostad, medborgarskap
  • Konsekvenser

Det ekonomiska utrymmet för reformen kan kort beskrivas att bestå av bland annat socialförsäkringar, socialbidrag, studiebidrag, föräldraförsäkring, barnbidrag, underhållsstöd . (se tabell 1 i utredningen)

Utredningen gjorde beräkningar på olika typer av medborgarlön. Modell 1 kan säjas efterlikna det svenska barnbidragssystemet, det vill säja till alla oberoende av inkomst. Modell två efterliknar socialbidragssystemet, det vill säja till de som har under en viss nivå, med 100% marginaleffekt. Modell tre är den som kongressen fastnade för och det som står i vårt partiprogram, att den som har låga inkomster får en nedtrappat medborgarlön, så att den 100% marginaleffekten försvinner. Egentligen är ju modell två och tre samma sak, i modell försöker vi bara få till en avtrappning av medborgarlön så att den som har lite inkomster inte får socialbidragets så förödande 100% marginaleffekt.

De ekonomiska beräkningarna visade att med en medborgarlön enligt modell 2 och med en nivå på 8000kr /månad för vuxna och 3000kr för barn, i 1997 års ekonomiska miljö, skulle kosta samhället 25 miljarder kronor. Om man istället sänker lönen för vuxna till 7000 kr, skulle samhället vinna 25 Mdr kronor. Dessa 25 Mdr kronor skulle alltså kunna användas till att åstadkomma en avtrappning av marginaleffekten.

Utredningen ska inte ses som ett exakt förslag på utformning av medborgarlön. Det var snarare en slags testkörning på om medborgarlön är ekonomiskt rimligt. Jag tycker att utredningen kom fram till att medborgarlön är ekonomiskt rimligt, det fanns resurser i den storleksordning som eftersträvas.