Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Miljöpartiet och medborgarlön

Miljöpartiets kongresser har 1998, 99, 2000 och nu senast på kongressen 2005, fastslagit sin vilja att miljöpartiet ska arbeta för en form av medborgarlön i Sverige.

GRUNDTANKAR:

  • Vi vill att alla människor i landet ska ha rätt till en rimlig standard- en grundtrygghet
  • Grundtryggheten måste vara tillräckligt hög för att den ska gå att leva på
  • Grundtrygghet för alla är viktigare än inkomsttrygghet för övre medelklassen
  • Det ska inte finnas krav på motprestation för att få tillgång till ekonomisk grundtrygghet
  • Människor är aktiva och skapande och vill vara delaktiga i samhället
  • Nuvarande socialförsäkringssystem fungerar inte i dagens samhälle
  • Det finns andra värden i livet än lönearbete

I BASEN FÖR MILJÖPARTIETS POSITIVA SYN PÅ MEDBORGARLÖN FINNS IDÉER OM ATT:

ALLA MÄNNISKOR I LANDET HAR RÄTT TILL EN RIMLIG STANDARD – EN GRUNDTRYGGHET:

Ett krav som ligger i vår grundsyn. Och egentligen är det ett krav som finns i vårt samhälle och som speglas i socialtjänstlagen.

GRUNDTRYGGHETEN MÅSTE VARA TILLRÄCKLIGT HÖG FÖR ATT DEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ:

En självklar följd av förra punkten, men ger viss problematik. En del tänker sej en medborgarlön på en låg nivå, som unga gröna friska kan leva på genom självhushåll. De behöver ju inte lika mycket som en som är sjuk, som inte kan leva billigare genom eget hemarbete. Det är ju också så att medborgarlön för en del människor kommer att vara något tillfälligt, medan andra kommer att vara beroende av medborgarlön resten av livet – de kan alltså inte bara skjuta upp dyrare inköp.Det är kanske därför vi i mp inte har satt ner foten på en lagom nivå för medborgarlön. I utredningen jobbade vi med nivåer kring 7000 kr och 8000kr. Vi var många som trodde att 7000 kr var för lite. 7000 kr i månaden är ju också vad studenter har haft att leva på i många år, och det anser många vara för lite.

GRUNDTRYGGHET FÖR ALLA ÄR VIKTIGARE ÄN INKOMSTTRYGGHET FÖR ÖVRE MEDELKLASSEN :

Detta är ett krav mp drivit länge med våra idéer om grundtrygghet och brutet tak. Mp driver ju också idag höjda golv (och sänkta tak?) i försäkringssystemet. Inkomstbortfallsprincipen är djupt rotad i samhället, och här får vi kritik av våra ”vänner” (s) och (v). Här finns också problemställningar med frivilliga försäkringar. Det är viktigt att planera samhället utifrån att grundtryggheten ska kunna vara trygghet nog.

MOTPRESTATIONSKRAV ÄR DESTRUKTIVT:

Det gör att en del människor faller utanför. Det ger en otrygghet att vara beroende av att vara godkänd av samhället för att få tillgång till sin försörjning. När vi slopar motprestationskravet slipper vi kontrollera och etikettera människor.

De finns de som menar att vi då också förlorar en möjlighet att pressa/pusha, hjälpa människor till ett bättre liv. Att till exempel en del ungdomar då kommer att lämnas i sticket. Därav Vadstenakongressens beslut: “att samhällets insatser för utsatta människor inte får minska som en konsekvens av att medborgarlön införs.” Det är viktigt att medborgarlönen inte får bli en soptunna där man lägger folk som inte passar in i vårt system. Socialarbetare och andra får använda annat att motivera missbrukare med än att de svälter ihjäl annars.

När vi säjer nej till motprestationskrav får vi en kollision med arbetarpartierna. Vi bryter mot den av svenska samhället så rotade ”arbetslinjen”, vi ifrågasätter både Luther och arbetarrörelsen. Den kampen har vi ju tagit i andra sammanhang också, den är inte ny för oss. Tid att leva, friår, arbetstidsförkortning. Man bör komma ihåg att vi här egentligen bara säjer nej till motprestationskrav, inte till att skapa ett arbetsvänligt samhälle. Vi kan fortfarande tycka att alla människor ska vara med och jobba för det gemensamma, vi tycker bara inte att vi ska villkora grundtryggheten mot det. Det gemensamma behöver däremot inte vara lönearbete, vi ser att det finns många viktiga värden som inte är lönearbete.

MÄNNISKOR ÄR AKTIVA OCH SKAPANDE OCH VILL TA ANSVAR I SAMHÄLLET :

Vi tror inte att alla människor i landet skulle lägga sej på sofflocket och vara kvar där om de inte vore tvungna att få in pengar till sin överlevnad. Det här är en rätt central fråga om man inte tror på den blir det svårt att försvara i alla fall en hög medborgarlönenivå för alla. (Om nivån ligger klart under lägstalöner i samhället finns det kvar en ekonomisk drivkraft att lönearbeta)

DAGENS SOCIALFÖRÄKRINGSSYSTEM FUNGERAR INTE:

Det är ett lapptäcke och det ger trygghet bara till dem som är inne i systemet. Många människor får idag inget tillträde till arbetsmarknaden, och är därför också uteslutna ur stora delar av försäkringssystemet. Allt fler månniskor upptäcker också idag hur otrygg sjukförsäkringen är. Plötsligt en dag står man där med sitt läkarintyg i handen och försäkringskassan vägrar att acceptera det. Eller man förlorar sitt arbete efter en längre sjukskrivning.

MER KONKRET OM MEDBORGARLÖNENS UTFORMNING:

Medborgarlön ska garantera människor en viss levnadsnivå. Den som har andra inkomster ska inte förlora hela medborgarlön, utan en nedtrappning ska ske , så att inte den situation med 100% marginaleffekt, som socialbidragstagare i dag har, ska uppstå. Här är en kritisk fråga. En generös politik här kostar mycket pengar. Det kommer alltid att bli stora marginaleffekter på grund av ett uteblivet bidrag.

Medborgarlön ska utbetalas av stat till individ, inte till hushåll:

Det vill säja att vem jag lever med ska inte påverka medborgarlönen.

Medborgarlön ska gälla barn fast till ett lägre belopp:

Barnets medborgarlön ska räknas utifrån barnets egna inkomster, vilket gör att de flesta barn får fullt barn-belopp.

Medborgarlön ska ges oavsett förmögenhet:

Detta för att förmögenhetsbeskattning bäst sker via skatt istället för genom indragen medborgarlön. Kapitalinkomster däremot räknas som inkomst och leder alltså till minskad medborgarlön.

Medborgarlön ska täcka även boendet:

Detta visar att vi vill ha bort alla specialsystem. Den som vill bo billigt ska kunna lägga de resurserna den tjänar på vad den vill. Den som väljer att bo dyrt får ge avkall på andra saker. Detta är inte helt oproblematiskt, det innebär att en del måste lämna sina hem när de blir sjuka, barnen måste byta skola för att mamma/pappa blir sjuk etc. Man bör dock komma ihåg att detta redan sker idag och att vi tänker oss även i fortsättningen ett system där socialbidrag över norm fortfarande kan fås efter prövning.