Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Vad tycker jag?

Denna lista på mitt tyckande skrev jag 2006. Jag står fortfarande för det. Siffran 20-80 % stämmer väl inte längre, har för mej att det snarare är 15 -85% nuförtiden. 15% rika förbrukar 85% av resurserna alltså. Jag har flyttat posten om EU längst ner och förklarar där varför.

 • Medborgarlön

  Jag vill att alla människor i vårt land ska ha en verklig ekonomisk grundtrygghet. En medborgarlön utan krav på motprestation är ett sätt att ordna det. Dagens socialförsäkringssystem är ett skyddsnät med allt för breda maskor.(Se mera här intill om medborgarlön)

 • Pacifism

  Det går inte att lösa problem med våld. Jag vill att vi arbetar fram flera ickevåldsmetoder att hantera problem och konflikter. Jag vill ha en nationell och en global nedrustning.

 • Stoppa kärnkraften nu

  Kärnkraften är livsfarlig och går inte att förena med ett kretsloppstänkande.

 • Livsmakt

  Jag vill att människor ska ha makt över sina egna liv. Mångfald och olikheter är tillgångar.

 • Litet är vackert

  Småskaliga system ger mera demokrati, bättre överblick och bättre riskspridning.

 • Global solidaritet

  Det är orimligt att 20 % av världens befolkning förbrukar 80% av resurserna. Det är orimligt att 850 miljoner människor lever i kronisk hunger eller undernäring. Det är oacceptabelt att det dör ett barn av svält var femte sekund.

 • Ekologisk balans är viktigare än kortsiktig ekonomisk vinning.

  Vi människor är rätt knäppa som försöker såga av den gren vi sitter på.

 • Sverige ut ur EU

  2006: Jag vill att vi i Sverige ska ha en folkomröstning om utträde ur EU, och jag hoppas verkligen att svenska folket säjer ja till ett utträde.
  2017: Jag tycker fortfarande att EU är en hopplös, odemokratisk och farlig organisation. Det var dumt att Sverige gick med – många av Nej-sidans farhågor har besannats. Men turerna och argumentationen kring Brexit förskräcker och gör att jag inte är beredd att driva frågan om utträde just nu.

Dessa punkter ur min gröna vision ryms rätt bra i miljöpartiets partiprogram.

Min gröna vision avviker från miljöpartiets partiprogram ibland när det gäller maktfrågor:

Makten kommer underifrån och jag vill att den ska få stanna långt ner. Jag vill att människor ska ha stor makt över sina egna liv, och jag vill att gemensamt beslutsfattande ska ske i småskaliga samhällen.