Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

till riksvalberedningen, partisekreterare

Varför kandiderar jag

  • Tredje gången gillt…
  • Jag tycker att det vore skönt att få ägna sej åt politik som heltidssyssla. Under de nära 25 år som jag jobbat politiskt, har politik alltid varit något jag gör istället för något annat jag borde gjort.
  • Jag känner att det skulle vara omväxlande att få vara ett redskap för andra, istället för att hela tiden ha ett ansvar för att kungöra min egen åsikt.
  • Jag tror att jag har saker att tillföra. Min erfarenhet av livet som lågavlönad föräldrer i landsbygd (glesbygd) tycker jag behövs i partitoppen. Mitt intresse för hur ”andra sidan” i en konflikt tänker tror jag kan vara en tillgång både i personliga konflikter och i större sammanhang.
  • Jag utgår ifrån att den som väljs till PAS 2007 kommer att vara kvinna.

Utbildning

Gymnasieutbildningar: 3-årig samhällslinje, 2årig jordbrukslinje, och biträdesutbildning som jag just nu kompletterar till undersköterska

Högskola: 40 p kinesiska, 50 p kulturatropologi (skrev aldrig klart Cuppsatsen om födande i olika kulturer), 20 p sociologi,

Sen läste jag 40p ulandskunskap utan att ta alla poäng.

Och brukar hoppa på små trevliga högskolekurser – psykiatrisk rehabilitering 10p, kvinnors situation på en föränderlig arbetsmarknad 5 p, projektledning 5p.

Arbetslivserfarenhet

Jobbar sedan cirka 15 år tillbaka som vårdbiträde på Solgårdens äldreboende i Färila. I min ungdom provade jag på en del korta jobb, som fabriksarbetare, champinjonplockare, kontorist med mera. Och så arbetade jag i några år med cancersjuka patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

När jag flyttade från Uppsala till Hälsingland i början på 80-talet var det för att, tillsammans, i kollektivt boende, bruka jorden och förändra världen. Gav k anske mer livserfarenhet än arbetslivserfarenhet, men visst arbetade vi….

Man kan ju grunna på om PAS ska ha kunskap och erfarenhet av arbetsledning. Vill ändå delge er mina tankar om det:

Jag har aldrig varit anställd som chef. Men jag vill ändå påstå mej ha erfarenhet av arbetsledning. Jag har som längst ner (nästan) i en organisation, som vårdbiträde, känt och iakttagit hurchefer , bättre eller sämre, påverkar mina egna och mina arbetskamraters arbetsvillkor och förmåga att göra ett bra jobb.

Som förälder prövas ens arbetsledande förmåga dagligen. Det har ju tidvis varit outhärdligt svårt, men idag tycker jag att mina barn är rätt trevliga…Kanske mera deras än min förtjänst….

Som politiker är man ju en slags chef. Har ansvar för en verksamhet där andra ska göra jobbet. Satt förra perioden i kommunens personalutskott.

Politiska uppdrag

Kommunalt: Jag har jobbat kommunpolitiskt, som fritidspolitiker, i 20 år och prövat på olika kommunala nämnder och styrelser. Förutom Barn och utbildningsnämnden, där jag sitter idag, har jag varit med i till exempel omsorgsnämnden, tekniska nämnden, kulturnämnden, valnämnden, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, personalutskott och budgetberedning.

Regionalt: är sammankallande i mp Gävleborg. Är ersättare i styrelsen för Gävleborgs kommuner och landsting. Ledamot i Hälsingerådet från januari i år.

Riks: Var med i PS 1995-2000, periodvis även i au, återkom 2005. Är idag i PS ansvarig för socialförsäkring, social ekonomi och sociala frågor. Sammankallande i Kvinnokommittéen och i PS interna valberedning. Var med i FR nån gång för länge sedan.

Internationellt: Satt med i internationella utskottet under förra PS perioden, och var med på Gröna federationes kongresser i Wien och Paris, innan European Green Party bildades.

Andra föreningserfarenheter

Var med och bildade Sambruksföreningen Harven på 80-talet. Föreningen finns kvar idag och brukar jorden, men har bara tre medlemmar.

Avvikande mening från partiprogram

Jag brukar avvika från kongresslinje när det gäller frågor om makt – jag vill att makten ska ligga så långt ner som möjligt. Jag vill att politiken ska stärka människors möjlighet att ta makt över sina eget liv. Därför tycker jag inte om kvotering av föräldraförsäkring. Jag vill att den ska delas lika mellan föräldrarna med full rätt att överlåta dagarna till vem man vill. Jag vill oftast värna om det kommunal självstyret, men när det gäller skydd av miljö (strandskydd till exempel) och skydd av människors rättigheter (rätt att välja skola till exempel) tycker jag att nationella nivån är rätt instans. Jag är emot all form av överstatlighet. Jag tror att det är problem nog att få den nationella nivån att vara demokratiskt förankrad.

Jag är helt med på partiprogrammets vilja att Sverige ska lämna EU, att det ska införas någon form av medborgarlön i Sverige och på tron på ickevåld som en metod för att hantera konflikter.

Familjeförhållande

Bor med Tuva Maja, 12 år, och hennes pappa på en vittrande kärngård med grönsaksodling, häst, höns och katter. De fem andra barnen är 16- 32 år och bor i Hudiksvall, Uppsala och Munchen. Har just blivit farmor.

Referenspersoner

Det går ju att prata med många om vem jag är och så, men Britt-Marie Rosenqvist, kanslist för mpGävleborg, kanske kan berätta saker om mej från en annan vinkel.

Övriga erfarenheter

Läs mer om mej på min hemsida