Karin Jansson » Blog Archive » Partisekreterare? Jag?
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

Partisekreterare? Jag?

Jag har tackat ja till att bli nominerad till partisekreterare. Jag tycker att det är hedrande att bli nominerad och jag tycker att uppdraget skulle vara väldigt stimulerande.

Rollen som partisekreterare är inte gjuten i cement. Olika partisekreterare har tolkat rollen olika. Ur stadgarna går att läsa att partisekreterarens huvudsakliga roll är att ha översikt över partiets verksamhet, vara sammanhållande länk inom partiet och svara för externa kontakter utifrån sitt uppdrag.

Jag tycker att partisekreteraren har en stor uppgift i att hålla ihop gänget. Fast hålla ihop lite isär… Miljöpartiet rymmer stora olikheter. Olikheter i åsikter och ideologi, stad och land, i stora och små avdelningar, heltidspolitiker och fritids politiker, ideologi och pragmatism.…

Vi blir allt flera och behöver bli bättre på att ta tillvara dessa olikheter så att de inte blir en belastning. Det handlar om utbildning och introduktion av nya medlemmar, det handlar om att hitta kanaler för entusiasm och aktivism, om att släppa fram olika åsiktsriktningar att frodas inom partiet. Det handlar om att synliggöra kongressens roll och beslut samtidigt som att utveckla även andra former av medlemsdemokrati. Det handlar om konflikt hantering. Och om att möjliggöra för även icke partianslutna att delta i vårt arbete för en grönare värld.

Jag har genom åren kämpat för att Miljöpartiet ska vara ett radikalt grönt parti, med ideologin ständigt nära hjärtat och att-satserna. Det vill jag fortfarande. Jag är inte rädd för att vi ska upplevas som konstiga eller obekväma. För jag tycker ju att det är den här världen som är lite konstig. Men samtidigt som jag gärna skulle vilja att Miljöpartiet vore lite grönare, lite modigare och ville lite mer, så är det OK för mej om vi, som vill mera och fortare, jobbar tillsammans med de som inte vill förändra lika fort och lika mycket. Jag tycker ju att vi får tycka olika. Vi behöver hitta former där olika åsikter kan utvecklas sida vid sida. Jag jobbar gärna för att även de som inte tycker som jag, får möjlighet att utveckla sina åsikter. Och jag gillar att jobba tillsammans med dem som tänker annorlunda än vad jag gör.

Några beskrivande ord om mej skulle kunna vara: grön radikal ideolog, undersköterska inom äldrevård, lågavlönad i glesbygdskommun, fritidspolitiker, 6 barnsmamma (med utflugna barn), farmor och mormor, grönsaksodlare. Sammanlagt elva år har jag suttit i partistyrelsen. Jag har deltagit i de flesta kongresser miljöpartiet har haft, som partistyrelseledamot såväl som gräsrot. Jag tycker att dessa perspektiv och erfarenheter behövs i miljöpartiets partitopp.
(Kilbo 22 januari 2011)

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Kommentarsformuläret är tyvärr stängt.