Karin Jansson » Blog Archive » Ropen skalla konstgräsplan åt alla!
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

Ropen skalla konstgräsplan åt alla!

Ljusdals kommun diskuterar budget. Så här sa jag i mitt inledningsanförande:

Ropen skalla konstgräsplan åt alla!
Budgetprocessen är som småungar som spelar fotboll – alla på bollen. I år är det konstgräsplan som är grejen .

I kommunstyrelsen diskuterades nästan bara investeringsbudget.
• Ingen annan uttryckte oro över barnen och ungdomarna i skolan. Hur det kommer att gå nu när de får mindre resurser.
• Ingen undrade varför Slottebo måste läggas ner. Eller vilket äldreboende som är på tur härnäst?
• Ingen undrade hur vi ska uppnå målet att säkerställa en god miljö för människor djur och natur. Eller vilka människor det syftas på – är det Ljusdalingar eller invånare i Tuvalu – en liten östat i Stilla Havet, en stat som kommer att försvinna helt när havsytan stiger.

Jag har grunnat på hur det blev så?
Är det för att det är valår – och då vill man visa sej handlingskraftig? Att få sätta spaden i backen och komma på bild i lokalpress mitt i valrörelsen – det är ju så mycket bättre än en lite annons i lokalblaskan?

Eller är det för alla vet att det är inte är budget leder till bra verksamhet? Man vill inte tala om sår som blöder?

Eller ligger vurmen för investering i det som sas på kommunstyrelsen?:
”Investering är kanske den viktigaste motorn i Ljusdals utveckling”

Jag gillar inte ordet motor. Men OK. Ska jag använda det ordet skulle jag säja att det är människorna som är motorn. Det är barnen och ungdomarna i omsorg och skola som utvecklar och kommer att utveckla kommunen. Det är föräldrar till barn som kommer att vara trygga eller otrygga med barnens skolgång. Det är de äldre som behöver stöd som kommer att vara trygga eller otrygga. Och i och med det även deras anhöriga. Det är företagare, arbetslösa, pendlare, dataspelande ungdomar, ja alla dessa människor är med och utvecklar Ljusdal.

Inte bara budgetprocessen är som småungar som spelar fotboll – i samhället i stort är det ju mycket så att man pratar om det nyaste mediedrevet.

Ett tag handlade mediadrevet om nattbemanning inom äldreomsorg- Vi fick se bilder från Piteå där förvirrade gamla inte visste vart de skulle ta vägen och inte hade tillgång till hjälpande personal. Då, i drevets belysning, började man prata om en minsta nattbemanning. Lag skrevs. Men lagen är nu uppskjuten ett år – lamporna lyser inte så starkt längre – Och då skjuter vi här i Ljusdal också på den extra kostnad det skulle innebär att följa lagen. Lagen som bara är ett förtydligande av de lagar som redan finns. Men här i Ljusdal har vi inget ljus alls på äldreomsorgens nattbemannig – alla strålkastare lyser upp konstgräsplanen.

För några år sedan här i Ljusdal var det väldigt poppigt att prata om att Musikskolan behövde mer resurser. Kanske inte strålkastare men i alla fall en liten nattlampa. Vi fick se siffror på hur många barn som fick spela och hur många som ville men inte fick. Jag kollade på hemsidan idag – det är fortfarande kö på vissa instrument. Men fagott kan du få börja på stört med. Har vi i fullmäktige tagit ställning till att det är viktigare för ett barn att få spela fotboll än att spela piano eller trummor?

ELP -ekonomisk långtidsplan
Vi jobbar inte med ELP här i kommunen. Det är dumt. I november beslutar vi om budget för nästa år- det säjer sej självt att vi inte kan eller bör kunna påverka verksamhet i januari på detta sätt. Det blir ju bara hafs och rafs i så fall. Egentligen är det 2015 vi skulle kunna genomföra förändringar. Men för att kunna göra det måste vi ha ett underlag som tål granskning. Där någon har räknat på verksamhetens ändrade förutsättningar. Fler eller färre barn, lagförslag etc. Det görs inte nu. Med det underlaget skulle det också gå att fundera på vilka förändringar vi vill göra mera långsiktigt. Det blir ju lättare att prioritera om, när man har mera tid på sej.

Så tänk om vi hade en seriös diskussion om ELP här:
Då kanske ni skulle kunna anamma utbildningsnämndens förslag om 8 miljoner mera 2015 och 2016. Väga barns olika fritidsintressen och hitta en bra mix.

Om vi klarade av att tänka mer långsiktigt kanske vi skulle jobba mera för en omlastningsterminal för bioenergi och timmer.

Vi skulle förstå vikten av att barn och ungdomar lämnar skolan både med OK betyg och en känsla av ”jag kan jag vill jag vågar.”

Med ett långsiktigt tänkande skulle vi kanske också våga blicka ut i världen och se vår roll i den nödvändiga omställningen till ett klimatanpassat och mänskligare samhälle.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Kommentarsformuläret är tyvärr stängt.