Karin Jansson » Blog Archive » Bromspaket i kommunen
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

Bromspaket i kommunen

Prognoser visar att Ljusdals kommun går mot ett underskott på 20 milj kronor 2014, detta i en budget som omspänner nästan en miljard kronor. Kommunstyrelsen har beslutat om bromspaket. Jag reserverade mej mot det. Här kommer min reservation:
Jag vill reservera mej mot kommunstyrelsens (KS) beslut om brompaket. Mina invändningar kan sammanfattas i tre punkter:
• Politiker, inte tjänstemän, ska styra och ta ansvar
• Beslutsunderlaget var osäkert och otillräckligt
• Klåfingrigt KS

Politiker ska styra
KS gav kommunchefen i uppdrag att verkställa ett bromspaket. Vad paket skulle innebära är svårt att veta. Mer än att det ska matcha det förväntade underskottet på 20 miljoner och ändå ”så lite som möjligt” försämra för medborgare eller brukare. Vad tror man? Undra på att KS vill schappa från ansvaret och ge tjänstemännen nästanpå undantagstillståndsliknande rättigheter!

Osäkert och otillräckligt underlag
I handlingarna inför beslutet fanns 5 sidor prognos. Historiskt sett har tillförlitligheten i kommunens prognoser inte varit så väldigt imponerande. De har slagit fel förr. Oftast har utfallet blivit bättre än prognosen, ibland på grund av åtgärder, ibland bara ändå. Denna gång lovades att prognosen är bättre än förut. Men samtidigt gavs jag inte möjlighet att själv få ta del av utfallet, utan prognos, än mindre utfallet jämfört med tidigare år.

I handlingarna fanns inte protokoll från de nämndssammanträden som hanterat ekonomin. Omsorgsnämnden (ON) tog i mars beslut om en ”osthyvel, ett sparbeting på 2 % i alla verksamheter. I maj tog ON del av prognosen. Utbildningsnämnden godkände i maj prognosen. Men dessa protokoll fanns inte i handlingarna.

På mejl innan sammanträdet kom ett protokoll från KS au. På bordet kom sen ett papper som var en revidering av detta protokoll. Eller var det bara presidiet som vill ändra lite? Det var oklart vilken status de två olika versionerna hade.

KS klåfingrigt
I nämndernas protokoll fanns info om nämndernas och förvaltningarnas syn på de ekonomiska utmaningarna. Men dessa hade alltså inte KS ledamöter sett? Istället satt KS-ledamöterna själva och gissade kring nämndernas ekonomiska utmaning. Det hade varit klädsamt om KS-ledamöterna diskuterat den egna verksamhetens ekonomiska problem. Kommunledningskontoret förväntas enligt prognosen göra ett underskott på 5%. Utbildnings och omsorgs underskott förväntas landa på 3%.

KS vill alltså ha ett bromspaket över hela kommunen. För omsorgens verksamheter blir det då bromsar och hyvlar från olika håll. Verksamheter ska dels spara 2 % och dessutom uppifrån drabbas av besparingar i bromspaketet. Dessa bromsbesparingar kanske ter sej kloka uppifrån, men risken är stor att det på den aktuella arbetsplatsen snarare blir ”tokbesparingar” som hindrar förmågan att jobba smart.

1 juni 2014
Karin Jansson (MP)

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Kommentarsformuläret är tyvärr stängt.