Karin Jansson » Blog Archive » Om Region Svealand och om politiska spelregler
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

Om Region Svealand och om politiska spelregler

Oktober 2016
Regionfullmäktige i Gävleborg svarade för en tid sedan på remiss storregioner. Jag kunde då inte stödja remissvaret som mina samarbetspartner i majoriteten levererade. Ungefär så här sa jag i fullmäktige:

Jag borde inte stå här tycker en del. Jag är regionråd i majoritet. Jag får inte gå emot majoriteten.
Jag delar helhjärtat det program vi i majoriteten kommit överens om, ”Tillsammans för Gävleborg”. Där vi tar ansvar för Region Gävleborg 2015-2018. Där vi pratar om hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig. Där vi pratar om ett grönt och hållbart Gävleborg, en välfärd att lita på och att hela Gävleborg ska leva och utvecklas. Jag har varit råd nu i två år och jag har ofta känt det som wow – vi vill ju åt samma håll! Vad roligt det är att jobba tillsammans för att utveckla Gävleborg! Ibland förståss besvärligt och stökigt, men ändå. Jag känner en gemensam värdegrund.

Men i just denna fråga tycker vi inte likadant. Jag tror inte att större system automatiskt är bättre. Jag tycker helt enkelt att Region Svealand är för stort. Och jag kan inte ur det underlag jag läst läsa in mej på att denna nya storlek gynnar en hållbar utveckling av de regioner som ingår.

Som jag ser det utgår pratet om större regioner oftast från” hur skapa mera tillväxt?”. Inte ”hur skapa en organisation som gynnar hållbar utveckling?”. ”Hur ska människors delaktighet och ekonomiska och sociala villkor, för att inte tala om barns och ungas uppväxtvillkor bäst främjas”. ”Hur möter vi klimatutmaningen och förgiftningen av planeten?” Jag tror att det är dags att formera politik och organisation utifrån miljömål, FNs hållbarhetsmål och parisavtalet snarare än efter en jakt efter tillväxt.

Men varför bråkar du Karin? Du kan väl avstå. Eller låta bli att komma. Säja mot men rösta ja.
Jag har fått flera uppmaningar. Och fått höra att jag inte förstår demokratins spelregler.

När jag började som politiker nån gång på stenåldern gjorde jag det för att jag ville rädda världen. Det går lite trögt. Jag vet fortfarande inte om politik är det rätta vägen, men jag testar. Jag ville också förändra spelreglerna. Inte lagbokens spelregler utan praxis, hur man tror att det måste gå till. Min dröm är ett fullmäktige där vi alla prestigelöst lyssnar på varann, diskuterar och sedan röstar utifrån våra hjärtan. Jag vet att jag är naiv. Jag vet att många av er andra här inte vill ha det så. Jag anpassar mej rätt mycket till de spelregler andra sätter.

Men här går en gräns. Här vill jag ändå markera: Nej jag tror inte att region Svealand är en bra idé. Inte 2019, inte 2023 heller. Kanske kan jag ändra mej om statens alla myndigheter formerar sej lika i denna regionform. Kanske skulle jag då ändra mej. Men nu ser jag problem att få till en fungerande demokrati. Jag ser en region med stort resebehov på en kollektivtrafik som ännu inte anpassat sej. Långa avstånd.

Jag har skrivit på en gemensam överenskommelse om Region Gävleborg till och med 2018. Men jag har inte lovat nånting om vad som händer sen. Det här rör framtiden och en annan större organisation. Frågan ligger långt utanför majoritetens gemensamma program.

Denna remiss är ute i landet nu för att de som bestämmer ska få en bild av hur de människor vars liv berörs uppfattar förändringen. Det är en stor förändring som ska ske. Jag tror att de styrande fattar mycket bättre beslut om de får veta vad folk faktiskt tycker, och inte vad de har förhandlat fram vad de ska tycka. Just för att det är en stor fråga och en fråga för framtiden.

Så ja, jag föreslår avslag på remissen. Jag har inget alternativt yrkande, men vill ändå markera att jag inte står bakom. Jag gör det för att jag tycker så. För att jag tycker litet är vackert. För att jag inte tycker att jag lovat nåt annat och för att jag vill kunna se mina väljare, mina barn och barnbarn i ögonen och säja att jag står för det jag tror på.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Kommentarsformuläret är tyvärr stängt.