Karin Jansson » Blog Archive » 22 mars 2018 -debatt i regionfullmäktige
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

22 mars 2018 -debatt i regionfullmäktige

Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen. Det ger fler jobb, ökad folkhälsa och bättre livskvalité. Så sa vi i MP före valet och så står det i gemensamma dokument från oss 4 partier som styr regionen.

Dagens debatt heter ”Hur skapar vi hållbar tillväxt och arbetstillfällen i Gävleborg?”

Jag tycker inte att tillväxt är ett bra ord. Jag brukar försöka ändra det ordet till utveckling där jag kan. När vi pratar om tillväxt stirrar vi oss blinda på ekonomi. Evig ekonomisk tillväxt på en begränsad planet håller inte. Den ständiga jakten på tillväxt utarmar jorden.

De senaste 50 åren har vi människor försämrat livsförutsättningarna på jorden. Vi har lämnat holocen –ett tillstånd som rått på jorden i 10 000 år. I holocen har jorden haft en balans, en förmåga att reparera skador och finna jämvikt. Det har varit ett gynnsamt läge för oss människor att leva i. Nu har vi enligt Johan Rockström 50 år på oss att avgöra hur de kommande 10 000 åren ska te sej. I det avgörande är inte tillväxtprat användbart.

När jag inte lyckas ändra T-ordet brukar jag i alla fall oftast få in ordet hållbar före. Hållbar tillväxt . Jag vet att jag har partikamrater som pratar om grön tillväxt, om tjänstetillväxt och allt möjligt. Men jag tror att det varken är önskvärt eller möjligt. Jag tror på en systemförändring där omfördelning och omställning är viktiga begrepp. Och jag känner mej helt övertygad om att jakten på tillväxt gör människor fartblinda. I jakten på tillväxt glöms ofta klimat, miljö och sociala hänsyn bort. I Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi skriver vi att hållbarhet – ekonomisk social och miljömässig . är ramen vi ska hålla oss inom. Det är en bra tanke. Jag tror att vi behöver jobba bättre på att verkligen ha koll på de planetära gränserna när vi fattar våra beslut. Om vi vågar.

Men jag vill inte att Gävleborg ska deppa och klä sej i säck och aska. Jag vill att Gävleborg ska blomstra. Ett Gävleborg som uppnår folkhälsomålen om jämlika och jämställda ekonomiska och sociala villkor, där människor är delaktiga i samhället och där barn och ungdomar har jämlika och justa uppväxtvillkor är ett bra ställe för människor att leva i.
Den gröna omställningen ger jobb. Det behövs människor som odlar närodlad och ekologisk mat. Som utvecklar smart miljövänlig teknik. Som är kulturarbetare eller jobbar med varsam turism. Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och varor gör att jobben stannar i länet och minskar behovet av transporter. Med mera distansarbete och bättre kollektivtrafik kan det bli lättare att bo och jobba i landsbygd eller glesbygd. En omfördelning från storstäder till länets landsbygd.

I miljöpartiets gröna Gävleborg är ekonomin ett verktyg för att öka människors välbefinnande. Energin kommer från förnybara energikällor och materialanvändningen är knuten i ett kretslopp. Ekonomin är i balans med naturen och tar långsiktig hänsyn till människor, djur och miljö. Utveckling skapas genom omfördelning istället för genom tillväxt. Den gröna omställningen ger fler jobb ökad folkhälsa och högre livskvalité.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Kommentarsformuläret är tyvärr stängt.