Karin Jansson
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

Nu har jag röstat!

Jag var den första att lägga en röst i Färilas vallokal. Så en kort stund hade miljöpartiet 100% i mitt distrikt… Fast rösterna börjar ju inte räknas förrän ikväll, och vi har ju valhemlighet, så det är bara jag som vet ….
Men viktigast just idag är att alla går och röstar!

På barns villkor

Miljöpartiets barnrapport, På barns villkor, grön politik för barns rättigheter, är nu klar. Eftersom jag varit med och tagit fram den, tycker jag ju att allt är bra:) Men jag vill speciellt lyfta fram några saker i rapporten:
1. Barnkonventionen till svensk lag
2. Att lotsa ett barn
3. Barnfattigdom

Barnkonvention till svensk lag skrev jag ju om rätt nyligen. Det skulle göra att kunskap om barnkonventionen skulle öka bland både barn och vuxna, göra att barn allt oftare skulle tillfrågas innan beslut och att barnets ställning skulle stärkas i rättsväsendet.

Att lotsa ett barn är ett kapitel vi inte riktigt visste om vi skulle ha. Uppfostran eller att lotsa, som vi hellre kallar det, är inte det privat? Men nej – föräldrarollen diskuteras offentligt och många nya föräldrar har inte det stöd från äldre generationer som (vi ibland tror att) man hade förr. Föräldrar är stressade. “Välartade” barn är status. Då föds lätt en önskan att hitta snabba, enkla, metoder att få ordning på ungen.
Nannyprogram visar mer eller mindre kränkande sätt att dressera barnen. Men dressyr är ingen långsiktig lösning. Dressyr av barn för inte världen framåt och är inte ett bra sätt att hanterar människor.

Barnfattigdom, sist men inte minst viktigt. Klyftorna ökar i samhället. Det ska löna sej att arbeta betyder att det ska kosta att vara sjuk och arbetslös. Och när livet blir för dyrt för en arbetslös eller sjuk förälder, är det barn som drabbas. Det gäller att för barnet att hitta sej en arbetsför förälder….Eller hur barnet nu ska göra.
Så jag hoppas verkligen på en rödgrön seger i valet! Läs rapporten här!
På barns villkor- Grön politik för barns rättigheter

Flumskola

När Björklund tappar argument, säjer han att de, som inte tycker som han, vill ha flumskola. I så fall vill jag det. För jag tycker inte som Björklund.

Jag vill ha en skola där elever trivs. En skola dit barn gärna går och där de lär sej saker för att det är kul och inte för att de måste. I den skolan är de vuxna trygga i sej själva och i sin roll som vuxna och som pedagoger. De behöver inte ha gemensamma hjälpregler mot elever – de jobbar MED eleverna istället i de problem som uppstår.

I min skola är kunskap kul och viktigt. Praktiska och teoretiska kunskaper om det sociala livet, om relationer och mänskliga konflikter är också intressant. Det är ingen motsättning mellan ”hårda” kunskaper – huvudstäder, gångertabeller och sånt – och mjuka värden som gruppdynamik, trivsel etc. Alla vet ju att människor som trivs har lättare att lära. Och att kunskaper om livet är lika viktigt som kunskaper om döda gubbar och hus.

Även i min skola finns det barn som skolkar. De är inte många. Men de finns. De vuxna förstår att det finns orsaker till det. Mobbning? Problem hemma? Allmän livströtthet? De vuxna funderar, tar kontakt med föräldrar och nätverk. Försöker göra skolan trevlig. Om inte klassrummet och inlärning fungerar kanske det finns ett hörn i biblioteket eller nåt allrum som duger? Så att eleven kan få vara med på ett hörn fast hon inte orkar ta in just då?

I min skola lär sej elever att sålla information och att värdera kunskap utifrån sina egna värderingar. Olikheter är en tillgång. I min skola förbereds eleverna för en flexibel framtid. Är det flummigt, då vill jag verkligen ha en flumskola

Gör barn

…konventionen till svensk lag. Så står det på en knapp jag fick när jag var på Almedalsveckan. Det var Nätverket för barnkonventionen, som anordnade ett mingel för barnkonventionen. I nätverket ingår cirka 40 organsiationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

Nätverket vill, precis som (MP) och (V) och några till politiska partier att barnkonventionen ska införlivas i svensk lagstiftning. Varför det? kan man tycka. Det borde ju räcka att Sverige skrivit under konventionen och alltså förpliktigat sej att följa den.

Men nu är ju inte verkligheten så enkel. Exemplen är många på hur barns bästa inte alls sätts i främsta rummet. Och på hur barn och ungdomar inte alls kommer till tals innan beslut fattas.
Unicefs hemsida finns en bra förklaring till varför barnkonventionen ska göras till lag:

”De fördelar vi ser med att barnkonventionen görs till lag är att:
• barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter, till exempel Migrationsverket
• det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter
• barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken
Om barnkonventionen börjar gälla som svensk lag, skulle det innebära att det enskilda barnets rättssäkerhet skulle stärkas och att barnets bästa skulle komma i främsta rummet på ett mycket tydligare sätt än idag.”

Norge har redan gjort barnkonventionen till lag. Det har slagit väl ut. Kunskapen om barnkonventionen har ökat bland både barn och vuxna. Barn tillfrågas oftare inför beslut. Barns rättsliga ställning har stärkts.
Så varför tveka? Gör barnkonventionen till svensk lag nu!

Dags för kongress

Så är det dags att åka på kongress igen. Uppsala 14-16 maj. Vi åker ett helt gäng från Ljusdal. Förra året hade Ljusdal ingen representant på kongressen. Jag var ju där förståss, men den som är med i partistyrelsen får inte vara ombud.

Vad kommer då årets MP kongress att handla om? Egentligen har jag ingen överblick i år. Valmanifest är ju i och för sej en rätt viktig sak. Kommer ombuden att vilja lägga till något om att vi tar avstånd från EMU? Lägga in EU- kritik? Eller kanske stärka texten om sänkt arbetstid, så som yrkandet löd i partistyrelsen: “Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka, dela på jobben av solidaritet, för bättre livskvalité och för klimatet”.

Vad kommer ombuden att tycka om motionerna om elektromagnetisk strålning? Om idén med patientägda journaler? Kommer ombuden att liksom vänsterns ombud ta avstånd från svenska styrkor i Afganistan?

Det ska bli spännande att vara med på kongressen!

Etta och trea

På möte med miljöpartister i Gävleborgs län nu i helgen, 21-22 mars, fastställde vi de listor till riksdag och landsting vi går till val på. Jag kom trea på den. (Egentligen tvåa, men könskvoterades ner) (Lite mallig för det).
Vårt första namn är så klart Bodil Ceballos, som redan suttit en period i riskdagen. Under fliken om presentationer ligger det jag sa där.

På vår lokala lista, här i Ljusdal, inför kommunfullmäktigevalet, är jag första namn. På mpljusdal.net kan du läsa hela listan.

Livet på landet

25 grader kallt på morgonen. 7 grader varmare än i går morse. När László ska skjutsa Tuva Maja till 7.10, körde han fast med Toyotan. Den står parkerad utomhus, och så här på vintern blir det som en grop den står i, eftersom det inte blir lika mycket snö där som utanför. Anledning till att han tänkte ta Toyotan är att den bättre tål kyla än cittran. När Toyotan inte kommer loss, försöker han med Cittran. Men denna franska dieselbil gillar inte kyla. Och att starta den i -25 utan motorvärmare är förståss omöjligt. László kör igång motorvärmare till cittran. När László kommer ut från garaget där Cittran står, träffar han hästen som rymt från hagen. Han lagar hagen, tar in hästen i den, får loss Toyotan med hjälp av lite sand och skjutsar Tuva Maja till 8.20 bussen. Hon grymtar, det gör att hon får vänta en stund på nästa buss i Ljusdal, och får längre sträcka att gå till skolan.

Vid 10 tiden är hästen ute igen. Elstängsel fungerar inte i kylan, och hästen är väl lite irriterad av kylan så han går fram och tillbaka och går rakt igenom stängslet. Han får gå fritt på gårdsplanen.

Klockan 11 var hö-kunder på gång. Laslzo tänker sej ploga undan lite snö innan, men de kommer lite tidigare så han hinner inte. Han sätter fast hästen i traktorn för att han inte ska vara ivägen för hökunderna.

När hökunderna gått ska László ploga. Men då står hästen fastknuten i traktorn. László lagar hagen, tar in hästen och föröker köra igång traktorn. Den startar inte trots motorvärmning. Batteriet tomt. László ställer batteriet på laddning och går in och fikar.

Nån timmar senare går László ut igen, får igång traktorn, men skopan fungerar inte. Han pumpar ur luft ur hydraliken, kör iväg men mitt på vägen mot brevlådan lägger traktorn av. Han startar igen, den startar och lägger av efter en halv minut. Den blockerar vägen, så att vi inte kan komma ut med bilarna. Vi tar dit Toyotan, den har sämre däck än Cittran, och lägre frigång, men den har dragkrok och tål kylan bättre. Vi försöker bogsera traktorn närmare huset så att vi kan ta dit ström till värmning och för att få möjlighet att passera. Toyotan orkar inte. Slirar på grund av för hög gas eller får motorstopp på grund av för låg gas. När jag kör bort Toyotan fastnar jag i en snödriva. Med hjälp av spadar och knuffar får vi loss Toyotan. Nu är frågan – hur får vi bort traktorn? Hur ska Tuva Maja komma hem från skolan?

Kulturell allmänning

Ikväll var jag på diktkväll i Ljusdal. En massa människor, både ungdomar och äldre, samlades och fikade och lyssnade på varandras dikter. Begreppet kulturell allmänning tyckte jag om. Det var ett tillfälle där allas bidrag dög, en trygg miljö att visa upp sina alster. Nej, jag framträdde inte, jag lyssnade. Men när jag kom hem skulle jag skriva två reservationer till barn och utbildningsnämnden. Det kändes inte lika kul. Så jag började med en liten dikt. Här kommer den:

Reservation
Stoppa intag estetisk bild
Stoppa intag skidval
Stoppa stoppa

Inte förlust än men det kommer att bli
Det vet man ju hur det kommer att bli

Elever utifrån – ja men de kommer ju inte sen

Alla elever försvinner
De lägger sej och dör
Då kan de ju inte åka skidor
Eller måla tavlor

Stoppa intag
Stoppa allt
Stoppa vintern!

31 augusti. Valplattform

..eller “Politisk inriktning inför valet 2010″ som det heter, behandlade vi på partistyrelsemötet i helgen. Diskussionen gick varm på PS – vad är det här för skrift? Är det ett programblad för det rödgröna samarbetet? Eller är det en avstamp – det här är miljöpartiets egna strävanden inför valet?

Om jag finge bestämma skulle skriften varit mera egen, mera radikalgrön och mera ideologisk. Jag skulle vilja att den uttalar att ekonomiska systemet inte fungerar på ett rationellt sett. Kritik av ränta hade jag gärna sett. Medborgarlön. Kritik av arbetslinjen. Att ickevåld är vägen till förändring.

Jag fick i och för sej igenom många av mina små ändringsyrkanden, och en del andra yrkanden gjorde skriften bättre än den utskickade versionen. Till exempel kom en önskan om arbetstidsförkortning in i skriften. Men ändå kände jag att det som var utskickat inte gick att göra om till en grön radikal skrift, utan att det är mer ett programblad för förändringar inom nuvarande system. Bra förändringar, men alltför små för att kunna stoppa tåget som rusar mot stupet. Den vaggar in människor i tron att utvecklingen kan stoppas utan att vi behöver förändra oss och vår livsstil.

25 maj. Kommunfullmäktigemöte i Ljusdal.

Jag sitter som ersättare på fullmäktiges sammanträde. Rafflande att sitta här som åhörare… Mötet har återremitterat det lokala utvecklingsprogrammet, ändrat bibliotekets avgifter och tagit lite beslut kring det gamla industriområdet i centrala Ljusdal, som man hoppas kunna göra om till handels och rekreationsområde. Nu är det dags för motionsbehanlding. Ska miljöpartiets 6 år gamla motion om kosthantering få komma fram? Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas. Den handlar om att kolla om man skulle kunna låta någon enhet inom skola eller omsorg få fixa mat på egen hand. Helst på närproducerade och ekologiska råvaror.
Vi får se om den hinner fram till beslut denna kväll…